Archief | Tip RSS for this section

Links en bestanden delen met QR-codes

Heel regelmatig is het nodig om snel een bestand of een link te delen met leerlingen. Het principe achter een QR-code (een geavanceerde barcode) doet net dat: op een snelle manier informatie (een bestand, een link, een visitekaartje …) delen met diegenen aan wie je de code toont. Er zijn tal van tooltjes en website om dergelijke codes aan te maken, maar de gemakkelijkste manier is de volgende: installeer een bookmarklet, d.i. een snelkoppeling op je favorietebalk.

Wil je een interessante website delen? Bezoek de site, druk op de bookmarklet en de QR-code verschijnt, klaar om te worden gescand en bezocht door je publiek.

Druk op de snelkoppeling om de QR te genereren.

De bookmarklet opent een nieuw venster met een kant-en-klare QR-code

Ook voor het snel delen van een bestand kan een QR-code een oplossing bieden. Je moet er alleen voor zorgen dat het bestand openbaar beschikbaar is, de publieke map van Dropbox is hier een ideale manier. Zet het bestand in de publieke map, kopieer de publieke link, open deze in een browser en klik opnieuw op je bookmarklet. Let op: publieke bestanden zijn per definitie (…) publiek, dus gevoelige informatie zet je er best niet in.

Kopieer de pubieke link en open deze in de browser

Om de bookmarklet te installeren, surf je naar dit adres en sleep je de rode knop naar je favorietenbar.

Inscannen van QR-codes kan met bijvoorbeeld Scan

Advertenties

Spreken met Croak.it en Quickvoice recorder

Taalleerkrachten kennen het wel: de vele lesuren die je spendeert aan het (terecht!) uitgebreid bevragen van de vaardigheden. Vooral de spreekopdrachten nemen een pak tijd in beslag, omdat in het beste geval maar één van de zovele groepjes hun opdracht kunnen uitvoeren; omdat leerlingen (vooral in de eerste graad) vaak nog geremd zijn door een zekere schaamte of spreekangst. Vooral de taalzwakkere leerlingen gaan bijgevolg kopje onder. Omdat er zeer weinig ruimte is voor reflectie en bijsturing: eens je spreekbeurt (wat een oubollig woord eigenlijk) voorbij is, is je kans om het goed of beter te doen dat ook.

Een gelijkaardig lot ondergaan trouwens de luister- of kijkopdrachten: hier valt vooral de moeilijkheid om te differentiëren op. Iedere leerling moet hetzelfde fragment op hetzelfde moment beluisteren, los van enig onderscheid naar capaciteiten. Wie voldoende vaardig is, moet na één luisterbeurtverplicht nog een keer hetzelfde fragment beluisteren. Aan de andere kant zitten ook de leerlingen die het wat moeilijker hebben, die eventueel baat zouden hebben bij een extra luisterbeurt of bij de mogelijkheid tot pauzeren van het fragment. En net zoals dat bij spreken ook het geval is, ben je bij luisteropdrachten ook beperkt tot de les en bestaat er weinig mogelijkheid om dergelijke opdracht als huistaak te laten maken, laat staan om ze te integreren in andere toepassingen (een cursus, een gecombineerde spreek-/schrijfopdracht…)

Gelukkig biedt ook hier de iPad een paar mooie oplossingen – eigenlijk noem ik ze liever mogelijkheden. Spreekopdrachten kunnen voortaan perfect thuis worden uitgevoerd, kunnen leerlingen hun fragment meerdere keren opnemen én dus bijsturen, ze kunnen nadien reflecteren want het fragment blijft behouden en is iedere opdracht meteen een stuk laagdrempeliger. Apps die hierbij fantastisch zijn, zijn o.a. Croak.it! en QuickVoice® Recorder. Beiden stellen leerlingen in staat op een eenvoudige en kwalitatieve manier hun stem, gesprek of ander geluidsfragment op te nemen. Ook belangrijk: beide apps zijn gratis.
Croak.it! is een iPhone-app waarbij de spreker(s) tot max. 30 seconden audio kunnen opnemen. De enige knop die je te zien krijgt wanneer je de app opstart, is de “Push to croak”-knop.

Dat maakt deze app ook bijzonder geschikt voor jongere leerlingen. Eens je de knop indrukt, heb je 30 seconden om je boodschap in te spreken, natuurlijk kan ook vroegtijdig worden gestopt. Deze beperking kan in bepaalde gevallen evengoed een verrijking zijn: leerlingen moeten beter nadenken over hun boodschap en hebben bijgevolg minder de neiging rond de pot te gaan draaien.

Eens de opname voltooid is, krijg je een volgend scherm te zien. Je kunt je fragment delen via Twitter of Facebook, je kunt het e-mailen maar vooral interessant: ieder fragment wordt automatisch online gezet. Als leerkracht heb je dus geen e-mailtsunami aan bestanden, maar heb je voldoende aan de link. Dit schept ook mogelijkheden om middels deze link een audiofragment te integreren in een andere opdracht, taak of zelfs cursus.

QuickVoice® Recorder heeft de beperking tot 30 seconden opname dan weer niet, wat deze app geschikt maakt voor langere notities of spreekopdrachten. Het nadeel hier is dat je de fragmenten alleen kunt delen via e-mail.
Beide apps lijken me heel handig, al moet het gezegd dat ze natuurlijk niet in iedere opdrachten kunnen worden ingezet: soms is het nodig dat ze een fragment meerdere keren moeten beluisteren en zo hun eigen kritische zin aanscherpen; soms mogen ze een bepaald fragment maar één keer beluisteren omwille van de aard van de oefening.

Croak.it! – Blank Page Innovations Private Limited
QuickVoice® Recorder

PDF Toolkit: handig, nodig, goedkoop (maar niet langer gratis)

Er zijn weinig niet-native apps die ik als essentieel beschouw. PDF Toolkit is echter eentje die met kop en schouders boven tal van andere uitsteekt. In het geval van tabletgericht onderwijs bied je bijna dagelijks PDF-documenten aan. Als het allemaal wat meezit, zijn deze vaak ook vervat van mooie illustraties en dito lay-out. Het gevolg hiervan is dat deze bestanden al gauw (te) zwaar worden om vlotjes te delen of te (laten) bewerken.

PDF Toolkit biedt hier een oplossing: zonder enig kwaliteitsverlies reduceert dit knappe proggrammaatje de bestandsgrootte van PDF-documenten tot één derde (ik zag zelfs al tot één zesde!) of meer. Ik kies Medium quality als standaard setting, op deze manier krijg je behoorlijk verkleind document zonder kwaliteitsverlies.

Daarnaast heeft PDF Toolkit nog een aantal leuke features aan boord: zo kun je op belachelijk eenvoudige manier (slepen en nog eens slepen) meerdere PDF-documenten samenvoegen of net het omgekeerde: PDF-documenten splitsen o.b.v. vooraf ingegeven pagina’s of per pagina. Het is ook mogelijk iedere pagina als aparte PDF of JPG op te slaan of om alle illustraties uit de PDF te extracten.

Spijtig genoeg was PDF Toolkit lange tijd gratis en kost het je nu 1,59 euro. Maar een zeer goed gespendeerde anderhalve euro, dat is zeker.

PDF Toolkit