Workflow taken en toetsen op iPad

Toen ik de allereerste keer een taak opgaf aan de leerlingen, stuurde ik deze via e-mail. Het handmatig intikken van alle e-mailadressen (eigenlijk het toevoegen aan mijn adresboek én aan een groep per klas, OOK een tip) was een noodzakelijk kwaad, maar het werkte. Tenminste, als je er kunt mee leven dat leerlingen geen overzicht hebben over alle gemaakte taken en toetsen. Maar goed, een mens kan niet alles willen. De manier van indienen van deze eerste taak lag dan ook voor de hand: leerlingen sturen deze gewoon per e-mail naar mij terug, klus geklaard … Drie uur later was ik nog steeds bezig met het downloaden van alle verschillende bijlages, het hernoemen (mijn bestand heette gewoon “Taak Nederlands 1”), het uitvissen van wie wat was, het omzetten van .pages, .doc … naar .pdf, enz. Nooit meer.

En toen schakelde onze school over op Smartschool. Ik vermoed dat de meeste andere ELO’s (Dokeos, Blackboard, Schoolonline …) ook de hierop volgende functies aan boord hebben of in de toekomst zullen hebben, maar in dit voorbeeld zal ik enkel naar Smartschool kunnen verwijzen. Smartschool heeft het voordeel dat het als leerkracht heel eenvoudig is materiaal met leerlingen te delen (al dan niet tijdsgebonden) via het vakkenoverzicht.

Het spreekt voor zich dat dergelijke digitaal platform in een digitale schoolomgeving heel intens wordt gebruikt. Ook het indienen via de uploadzone gaat heel vlot, zij het met een kleine workaround: het is namelijk niet mogelijk om zomaar door je documenten op je iPad te gaan browsen (m.u.v. de filmrol). Vandaar dat ik reeds een jaar op onderstaande manier te werk ga:

1. Voorbereidende stappen

Om te beginnen, moeten we ervoor zorgen dat we op een eenvoudige manier documenten in onze Smartschoolmap kunnen beheren. Aangezien dit via de browser niet lukt, werken we met een tussenstap, PDF Expert. Deze app fungeert als centraal opslagpunt voor alle documenten van de leerlingen én als sluis naar alle verschillende cloudservices.

Alles sychroon: Dropbox, Smartschool, Google Drive ...

Alles sychroon: Dropbox, Smartschool, Google Drive …

Om dit te doen, ga in je PDF Expert naar Network > Add > Other Webdav Server en voeren we daar de Smartschoolgegevens voor onze school in. Enkel de URL moet je misschien even navragen, maar ik vermoed dat het vervangen van “demare” door de naam van je eigen school al voldoende zal zijn.

Toevoegen van Smartschoolkoppeling

Toevoegen van Smartschoolkoppeling

Nu krijgen we toegang tot de map Mijn documenten in Smartschool. Ik liet de leerlingen in deze map twee mappen aanmaken (Edit > plustekentje): archief en in te dienen. Het is voldoende om even in elke map te gaan en te tikken op Sync. Wanneer je dit hebt gedaan, zul je in je documentenoverzicht twee mappen zien waarbij ofwel een groen vinkje ofwel twee oranje pijltjes staat. Groen betekent volledig gesynchroniseerd (m.a.w. de documenten vanop Smartschool staan ook lokaal op je iPad en iedere wijziging is doorgevoerd); oranje betekent dat iets klaarstaat om gesynchroniseerd te worden, vaak is het dan voldoende om op de Sync-knop linksonder te tikken.

Belangrijk om weten is dat volledig live werken in Smartschool af te raden is. We hebben dit getest en zijn tot de conclusie gekomen dat dit zorgt voor corrupte bestanden, verdwenen annotaties e.d. Vandaar dat de mappen archief/in te dienen enkel worden gebruikt wanneer iets moet worden – u raadt het al – ingediend of gearchiveerd.

2. Leerkracht biedt het document aan via het vakkenoverzicht

Hou als leerkracht goed voor ogen wat je leerlingen wil aanbieden: is het een document dat moet worden bewerkt in een andere app als Pages, Keynote, iThoughtsHD … lever hen dan het bestand in dit formaat aan. Is het een algemeen bestand of bv. een cursus die toch in PDF Expert moet worden opgeslagen, geef hen dan .pdf.

Geef je documenten een logische naam, bv. “Taak SEI1 voornaam naam.pdf” of  “ExHAN11213T2 voornaam naam.pdf”. Laat leerlingen onmiddellijk na het downloaden hun document hernoemen. Maak leerlingen (en waarschijnlijk ook je collega’s) duidelijk dat .doc, .pages … geen standaard is om documenten uit te wisselen, behalve als het de bedoeling is dat dit bestand nog moet worden verwerkt.

3. Leerlingen openen en bewerken dit document in de gewenste app 

In veel gevallen zullen leerlingen hun document openen in PDF Expert en er binnen deze app mee aan de slag gaan. Cursussen, taken, toetsen, teksten … worden heel vaak op deze manier verwerkt. Natuurlijk spreekt het voor zich dat een rekenblad onmiddellijk in Numbers of een te bewerken tekstbestand onmiddellijk in Pages wordt geopend. Belangrijk is hier dat leerlingen leren om hun documenten zo snel mogelijk te hernoemen naar hun eigen naam.

4. Leerlingen exporteren hun document als .pdf naar PDF Expert

Indien we met een andere app dan PDF Expert werkten, moeten we de taak, toets … exporteren naar PDF Expert. De meeste apps hebben een exportfunctie waarbij je meteen als .pdf kunt exporteren en openen in een andere app (je vindt deze optie meestal onder de deelknop (Schermafbeelding 2013-03-27 om 09.16.26). Eens het document in PDF Expert zit, laat ik hen het meteen in de juiste map zetten (leerlingen hebben een klassieke mappenstructuur aangemaakt, bv. Trimester 1 > Nederlands > Taken). Zo hebben ze gelijk een goed georganiseerd digitaal archief, wat adminstratie en hun studeren ten goede komt.

Leer hen zoveel mogelijk alles in .pdf op te slaan, te exporteren of door te sturen en doe dit zelf ook. Let op: een rekenblad dat wordt omgezet in .pdf zal er in veel gevallen niet meer overzichtelijk of zelfs compleet uitzien, dit laat je hen dan meteen ook het beste als .numbers of .xls doorsturen. Maak hen dus m.a.w. het belang van een extensie duidelijk, zo vermijd je ook alvast dat een document “Toets FRA2 pdf.jan smit” heet.

5. Leerlingen synchroniseren hun document met hun Smartschoolmap

Nu kopiëren leerlingen hun document naar hun Smartschoolmapje > In te dienen dat we eerder aanmaakten. Ik raad aan om te kiezen voor kopiëren en niet verplaatsen, stel dat de synchronisatie misloopt of het netwerk verslikt zich even, kan dit nefaste gevolgen hebben voor pakweg hun versgemaakte digitaal examen. Even drukken op Sync en wachten tot het vinkje groen staat.

6. Leerlingen loggen in op Smartschool en dienen in via de uploadzone

Leerlingen openen nu Safari, surfen naar de Smartschoolsite en loggen in. Ze navigeren naar het juiste vak en de uploadzone. De leerkracht zet hier een mapje open (of laat dit tijdsgebonden verlopen, naar keuze) waarin leerlingen hun documenten kunnen droppen.

Voorbeeld van een uploadzone, wat grijs staat, zien leerlingen niet

Voorbeeld van een uploadzone, wat grijs staat, zien leerlingen niet

Ze kiezen de juiste map en drukken op Bladeren. Vervolgens opent onderstaand venster in in de map In te dienen zullen ze hun eerder geüploade bestand terugvinden. Ze kiezen dit bestand, drukken op uploaden en vervolgens op indienen.

Voorbeeld van een uploadzone, wat grijs staat, zien leerlingen niet

Voorbeeld van een uploadzone, wat grijs staat, zien leerlingen niet

Indienen van bestanden

Indienen van bestanden

7. Digitaal corrigeren (geavanceerd)

Vanaf dit punt merkte ik een verscheidenheid aan manieren om te corrigeren en opnieuw uit te delen: mensen die bestand per bestand downloadden, mensen die de map downloadden, mensen die per mail terugstuurden, die dit via Smartschool zelf doen … Ik geef even mee hoe ik te werk ga, maar ik besef dat dit voor de modale gebruiker misschien te veel van het goede is:

  • (Computer) In de uploadzone, selecteer de gewenste map en druk op het downloadicoontje. Een .rar met alle geüploade taken wordt nu gedownloaded. 
  • (Computer) Unrar dit bestand in een gesynchroniseerde Dropboxfolder. Dit is meteen ook mijn map waarmee ik altijd live werk, zowel op computer als iPad. De geëxtraheerde bestanden zijn netjes gerangschikt per klas > mapje gebruiker > taak gebruiker.
  • (iPad) Open PDF Expert (mijn Dropboxmap zit hier natuurlijk ook in) en corrigeer. Ik gebruik hiervoor de combo stylus / post-its / tekst / …
  • (Computer) Aangezien Dropbox alles netjes synchroon houdt, zijn nu ook de bestanden op mijn computer gecorrigeerd en kan ik ze terugmailen. Ik kies voor mail omdat ik het toevoegen van een gecorrigeerde taak aan de uploadzone omslachtig en te veel werk vind. Ik heb een Automator-scriptje geschreven dat ervoor zorgt dat wanneer ik alle mappen van mijn leerlingen waarin hun taken zitten hierop sleep, er per leerling een nieuwe mail met nieuwe attachment wordt aangemaakt (dit i.t.t. de originele functie waarbij alle bestanden binnen een map in één mail als bijlage worden gepropt).
Uitdeelscript

Uitdeelscript

  • Laatste stap: intikken e-mailadres en onderwerp: eerste letter naam, tab, tab, CMD+v, CMD+b (verbazend hoe vlug dit gaat na een tijdje).

Er zijn natuurlijk nog veel meer manieren om documenten uit te wisselen. Ik hoor goede dingen over Showbie (maar daar mis ik de functie een volledige map te downloaden en document per document naar PDF Expert versassen en terug, daar heb ik geen zin in) en GoogleDocs, maar voor mij persoonlijk is bovenstaande methode momenteel de best werkende.

Samengevat:

1. Voorbereiding (eenmalig)

2. Leerkracht biedt het document aan via het vakkenoverzicht

3. Leerlingen openen en bewerken dit document in de gewenste app 

4. Leerlingen exporteren hun document als .pdf naar PDF Expert

5. Leerlingen synchroniseren hun document met hun Smartschoolmap

6. Leerlingen loggen in op Smartschool en dienen in via de uploadzone

7. Digitaal corrigeren (geavanceerd)

 

 

 

iPads in de klas, het 1:1 verhaal

The round pegs in the square holes

September 1980. Of ‘81. Men weet het niet meer zo zeker. Maar eenieder die ik de vraag stel, herinnert zich vooral “dat we op school altijd al met Apple hebben gewerkt.” Bij deze vaak oudere collega’s merk ik geen terughoudendheid, geen digi-angst, geen dwepen met hoe goed een klassieke scholing wel niet is – neen: mijn collega’s waren mee met hun tijd, zijn dat altijd geweest en willen dit nu ook zijn. Mijn punt: een project moet worden gedragen.

Maart 2011. Twintig jaar, een paar generaties leerkrachten, een handvol ICT-coördinatoren en een aantal directieleden later wil een jonge generatie experimenteren: wat mocht iedere leerling een tablet als leermiddel hebben? In die twintig jaar zijn we omwille van de opgebouwde knowhow, de tevredenheid en betrouwbaarheid nooit van dit pad afgeweken. De stap om dan voor de iPad te kiezen, was gauw gezet.

De iPad werd een vaste waarde in een beperkt aantal klassen en een aantal uitverkorenen, waaronder ondergetekende, mochten een aantal uurtjes per week met de iPad lesgeven. Toegegeven, de eerste keer dat ik er een zag, vond ik het ook maar een uit de kluiten gewassen telefoon, ik meen mij zelfs te herinneren dat ik het zelf ooit een gadget heb genoemd. De eerste paar lessen en weken werd de nood aan een andere aanpak hoog, maar eens zowel leerkracht als leerling de kneepjes onder de knie hadden, ging een nieuwe wereld open. Plots hadden leerlingen een oneindige bron aan informatie zomaar op hun bank liggen. Opvallend was hoe snel zij andere reflexen aankweekten: de correcte spelling van woorden werd – zonder vragen – opgezocht; notities werden gemaakt en gedeeld; opzoeken wat ze niet wisten werd een automatisme en de rijtjes banken werden eilandjes. Het was duidelijk: dit was een andere manier van lesgeven. Een die aansloot bij hun leefwereld, die een waaier aan vaardigheden integreerde, die zelfstandigere leerlingen kweekte. Toch leefde het gevoel: dit kan beter.

Maar … Een tablet is niet ontworpen om doorgegeven, uitgeleend, gedeeld te worden, zoals dit in ons testproject het geval was. Een tablet is een persoonlijke tool die naar de hand van de gebruiker moet worden gezet zodat die naar eigen goeddunken zijn school-, werk- en privéleven kan regelen. Toen we echter het Hondsrugcollege in Emmen bezochten, gingen onze ogen (en monden) open. Eén leerling, één tablet. De technische details bespaar ik u graag, maar zes uur huiswaarts rijden was voldoende om er bij aankomst van overtuigd te zijn dat dit voor ons de stap voorwaarts was.

Augustus 2012. Na de nodige ophef en tegenwind gaan we iet of wat zenuwachtig van start met de “boekenverkoop” (what’s in a name?). Ons tot in de puntjes voorbereide plan loopt gesmeerd: drie dagen en 700 geconfigureerde iPads later zijn we klaar om de week erna uit de startblokken te schieten. Het dient gezegd te zijn dat ook ons lerarenkorps een pluim verdient: zij hadden intussen al zo’n tiental nascholingen en infosessies achter de kiezen.

De vraag die ik voor ogen houd tijdens deze sessie: “wat betekent het voor het lesgeven wanneer iedere leerling een iPad heeft?”

Tijdens de sessie toon ik u een aantal concrete voorbeelden uit de lespraktijk. Zo stelt een tablet de leerkracht in staat om klassikaal en gelijktijdig te brainstormen, met inbreng van iedere leerling. Een ander voorbeeld is de mogelijkheid om op een andere manier aan vaardigheidsonderwijs te doen: niet alleen kan een luister- of kijkoefening nu ook thuis worden uitgevoerd, omwille van de integratiemogelijkheden kan een schrijf- en spreekopdracht perfect worden gecombineerd. Bij een literatuuropdracht kan door gebruik van ebooks het tekort aan eenzelfde boek worden opgelost, iedere leerling en leerkracht heeft te allen tijde een up-to-date versie van het Groene Boekje bij de hand…de lijst is eindeloos.

 

BYOD?

U kon het ongetwijfeld in meerdere krantencommentaren en lezersbrieven merken: de keuze om uitsluitend voor één bedrijf te kiezen, werd genadeloos afgestraft. Naast voorgenoemde historische reden heeft de implementatie van één specifiek toestel ook gewoon een praktische reden: het is gemakkelijker te managen.

Vanuit ICT-hoek is het betrekkelijk eenvoudig eenzelfde toestel op dergelijke schaal te beheren. Naast het initiële configureren willen we ook de leerlingen de dienst leveren hulp te bieden bij problemen, een oplossing proberen te bieden in het geval van schade of diefstal en de nodige informatie en/of tips te voorzien wanneer nodig. In een zogenaamde “bring your own device”-omgeving is het m.i. onmogelijk het volledige aanbod aan tablets op een grondige manier onder de knie te krijgen. Ook is het zo dat vele van de goedkopere tablets vaak ondermaats presteren. Het gaat dan in de meeste gevallen over een beperkte batterijduur, een minderwaardige wifi-antenne of gebrekkige software.

Wat lesgevers betreft, is het niet meer dan logisch dat iedere leerling hetzelfde handboek heeft. Vrij vertaald in ons geval: dezelfde apps of mogelijkheden. Willen deze leerkrachten het uiterste uit hun leerlingen halen, dan moeten ze ook hun mogelijkheden en dat van hun leermiddelen kennen. Ook dit is in een BYOD-setting niet zo eenvoudig.

Het aanbod van interessante onderwijsapps is immens. De betaalbaarheid voor leerlingen zorgt er echter voor dat de keuze van basisapps  vrij snel gemaakt kan worden: Keynote, PDF Expert, Pages en Numbers zijn door het gros van de leerlingen aangekocht. Daarnaast krijgt elke klas nog een reeks gratis apps aanbevolen. In de loop van het schooljaar zoeken leraren de mogelijkheden van vakinteressante apps verder uit. Het aantal betalende apps zal dan in de loop van de volgende jaren uitgebreid worden, wat reeds is aangekocht blijft natuurlijk behouden. Een aantal suggesties voor interessante apps vindt u onderaan dit schrijven.

 

(R)evolutie?

Les met een tablet is intens: niet alleen voor de leerkracht, maar evenzeer voor de leerlingen. Misschien is het nog vroeg en moeten beide partijen hun weg nog wat zoeken, maar wat mij vooral opvalt, is de hoge graad van betrokkenheid.

Leerlingen hebben veel minder de kans zich te verstoppen wanneer een vraag wordt gesteld want: alle antwoorden verschijnen tegelijkertijd (met apps als Nearpod en Polldaddy). Op elk moment van de les kunnen ze worden gevraagd hun antwoord te projecteren naar de beamer vooraan. Vaak wordt niet meer gewacht tot een ander het antwoord geeft, maar zoeken ze het meteen zelf op. De mogelijkheden die de constante aanwezigheid van Smartschool en bij uitbreiding het internet bieden naar remediëring, uitbreiding en het maken van andere taken voor andere vakken, hoeft geen uitleg.

Ook het leermateriaal zelf wordt interessanter, interactiever. Niet alleen omdat het gebruik van kleur een evidentie wordt, maar evenzeer omdat een cursus nu volgeladen kan zijn van allerhande media, hulpmiddelen en mogelijkheden. Kansen waarbij de limieten nog niet in zicht zijn. Zo kan een cursus taalbeschouwing een rechtstreekse link naar het ANS of het Groene Boekje bevatten. Met apps als Explain Everything of ShowMe Interactive Whiteboard kan de leerkracht korte instructiesfilmpjes online plaatsen die de leerlingen als naslagwerk kunnen gebruiken.

Kennis komt niet langer enkel vanuit boeken of leerkrachten, maar is ook elders te vinden. Het accent verlegt zich en leerkrachten vallen terug op een meer coachende functie. Niet alleen tijdens de les, maar ook na schooltijd (ik geloof zelfs één enkele op zondag om 23.38 u.) blijf je in nauw contact met de leerlingen. Het spreekt voor zich dat goede afspraken noodzakelijk zijn, maar toch verloopt communicatie anders (d.w.z. vlotter, vanzelfsprekender, intensiever) dan voorheen.

Komen we opnieuw de schoolmuren binnen, dan is een merkwaardige tegenstelling te merken. Het lesgeven op zich verloopt intenser, het hele gebeuren er rond verloopt in mijn optiek gemoedelijker: leerlingen lopen vrij rond in de gangen (hun lockers bevinden zich er namelijk) en ook in klas duiken hier en daar wat experimenten met schikking van banken en leerlingen op. Mits goede afspraken valt mij op dat deze manier van werken aangenamer en natuurlijker aanvoelt. Hierbij wil ik wel de kanttekening maken dat de tablet een relatief jong middel is en dat de weg naar perfect klasmanagement steen voor steen wordt geplaveid: op het moment van schrijven kunnen leerlingen nog steeds vrij tussen apps wisselen, bestaat er nog geen mogelijkheid om apps te blokkeren en is het dus aan de leerkracht om te bewaken dat het lesgebeuren vlot blijft verlopen. Maar laat ons eerlijk wezen: wie van ons heeft nooit met een geruit blad en een balpen ook OXO gespeeld?

 

Tot slot

Het grote voordeel aan pionier zijn, is dat het verhaal nog moet worden geschreven. Er was geen model om ons aan te spiegelen, wilden we onze eigenheid bewaren. Zoals ik reeds eerder aangaf, beschouw ik onze leerkrachten als een enorm dynamisch en vooruitstrevend team. Zij zijn met zijn allen bereid om de mogelijkheden van lesgeven met de tablet te ontwikkelen. Daarnaast was de keuze voor de content bij verschillende uitgeverijen een heikel punt. Waar onze Nederlandse collega’s in zee gingen met één bepaalde uitgeverij, wilden wij onze leerkrachten de vrijheid laten in hun keuze van methodes. Dit had als gevolg dat we alle uitgeverijen op dezelfde lijn dienden te krijgen, een opgave die niet zo eenvoudig bleek. Het moet worden gezegd dat allen een inspanning hebben gedaan, zij het met wisselende resultaten. Ik beschouw dit echter als een overgangsfase, waarbij we mogen veronderstellen dat de uitgeverijen – eens ze een passend businessmodel hebben uitgedacht – de mogelijkheden van een tablet en de bijpassende didactiek zullen uitdiepen. Wat betreft eigen materiaal en cursussen bereikten we een punt waarop we – voor zover ik dit kan inschatten – ver voor staan op andere gelijkaardige projecten. Enkele van onze collega’s ontwerpen zelf hun iBook, maar ook interactieve PDF-bestanden blijken een didactische schot in de roos te zijn.

Ik ben ervan overtuigd dat dit project tijd nodig heeft. Tijd om te groeien, te leren, te experimenteren. Experimenteren met een leermiddel en diens vooralsnog ongekende mogelijkheden. Ik ben er evenzeer van overtuigd dat er nog hindernissen komen. Maar het voorzien, ontwijken en bij herhaling voorkomen van die valkuilen is onze taak. Op dat moment zijn ook wij aan het leren. En is dit nu net niet wat ons allen aan het onderwijs bindt?

 

Deze bijdrage verscheen in het programmaboek bij de 26ste conferentie van Het Schoolvak Nederlands  (André Mottart & Steven Vanhooren)

 

 

 

Links en bestanden delen met QR-codes

Heel regelmatig is het nodig om snel een bestand of een link te delen met leerlingen. Het principe achter een QR-code (een geavanceerde barcode) doet net dat: op een snelle manier informatie (een bestand, een link, een visitekaartje …) delen met diegenen aan wie je de code toont. Er zijn tal van tooltjes en website om dergelijke codes aan te maken, maar de gemakkelijkste manier is de volgende: installeer een bookmarklet, d.i. een snelkoppeling op je favorietebalk.

Wil je een interessante website delen? Bezoek de site, druk op de bookmarklet en de QR-code verschijnt, klaar om te worden gescand en bezocht door je publiek.

Druk op de snelkoppeling om de QR te genereren.

De bookmarklet opent een nieuw venster met een kant-en-klare QR-code

Ook voor het snel delen van een bestand kan een QR-code een oplossing bieden. Je moet er alleen voor zorgen dat het bestand openbaar beschikbaar is, de publieke map van Dropbox is hier een ideale manier. Zet het bestand in de publieke map, kopieer de publieke link, open deze in een browser en klik opnieuw op je bookmarklet. Let op: publieke bestanden zijn per definitie (…) publiek, dus gevoelige informatie zet je er best niet in.

Kopieer de pubieke link en open deze in de browser

Om de bookmarklet te installeren, surf je naar dit adres en sleep je de rode knop naar je favorietenbar.

Inscannen van QR-codes kan met bijvoorbeeld Scan

Spreken met Croak.it en Quickvoice recorder

Taalleerkrachten kennen het wel: de vele lesuren die je spendeert aan het (terecht!) uitgebreid bevragen van de vaardigheden. Vooral de spreekopdrachten nemen een pak tijd in beslag, omdat in het beste geval maar één van de zovele groepjes hun opdracht kunnen uitvoeren; omdat leerlingen (vooral in de eerste graad) vaak nog geremd zijn door een zekere schaamte of spreekangst. Vooral de taalzwakkere leerlingen gaan bijgevolg kopje onder. Omdat er zeer weinig ruimte is voor reflectie en bijsturing: eens je spreekbeurt (wat een oubollig woord eigenlijk) voorbij is, is je kans om het goed of beter te doen dat ook.

Een gelijkaardig lot ondergaan trouwens de luister- of kijkopdrachten: hier valt vooral de moeilijkheid om te differentiëren op. Iedere leerling moet hetzelfde fragment op hetzelfde moment beluisteren, los van enig onderscheid naar capaciteiten. Wie voldoende vaardig is, moet na één luisterbeurtverplicht nog een keer hetzelfde fragment beluisteren. Aan de andere kant zitten ook de leerlingen die het wat moeilijker hebben, die eventueel baat zouden hebben bij een extra luisterbeurt of bij de mogelijkheid tot pauzeren van het fragment. En net zoals dat bij spreken ook het geval is, ben je bij luisteropdrachten ook beperkt tot de les en bestaat er weinig mogelijkheid om dergelijke opdracht als huistaak te laten maken, laat staan om ze te integreren in andere toepassingen (een cursus, een gecombineerde spreek-/schrijfopdracht…)

Gelukkig biedt ook hier de iPad een paar mooie oplossingen – eigenlijk noem ik ze liever mogelijkheden. Spreekopdrachten kunnen voortaan perfect thuis worden uitgevoerd, kunnen leerlingen hun fragment meerdere keren opnemen én dus bijsturen, ze kunnen nadien reflecteren want het fragment blijft behouden en is iedere opdracht meteen een stuk laagdrempeliger. Apps die hierbij fantastisch zijn, zijn o.a. Croak.it! en QuickVoice® Recorder. Beiden stellen leerlingen in staat op een eenvoudige en kwalitatieve manier hun stem, gesprek of ander geluidsfragment op te nemen. Ook belangrijk: beide apps zijn gratis.
Croak.it! is een iPhone-app waarbij de spreker(s) tot max. 30 seconden audio kunnen opnemen. De enige knop die je te zien krijgt wanneer je de app opstart, is de “Push to croak”-knop.

Dat maakt deze app ook bijzonder geschikt voor jongere leerlingen. Eens je de knop indrukt, heb je 30 seconden om je boodschap in te spreken, natuurlijk kan ook vroegtijdig worden gestopt. Deze beperking kan in bepaalde gevallen evengoed een verrijking zijn: leerlingen moeten beter nadenken over hun boodschap en hebben bijgevolg minder de neiging rond de pot te gaan draaien.

Eens de opname voltooid is, krijg je een volgend scherm te zien. Je kunt je fragment delen via Twitter of Facebook, je kunt het e-mailen maar vooral interessant: ieder fragment wordt automatisch online gezet. Als leerkracht heb je dus geen e-mailtsunami aan bestanden, maar heb je voldoende aan de link. Dit schept ook mogelijkheden om middels deze link een audiofragment te integreren in een andere opdracht, taak of zelfs cursus.

QuickVoice® Recorder heeft de beperking tot 30 seconden opname dan weer niet, wat deze app geschikt maakt voor langere notities of spreekopdrachten. Het nadeel hier is dat je de fragmenten alleen kunt delen via e-mail.
Beide apps lijken me heel handig, al moet het gezegd dat ze natuurlijk niet in iedere opdrachten kunnen worden ingezet: soms is het nodig dat ze een fragment meerdere keren moeten beluisteren en zo hun eigen kritische zin aanscherpen; soms mogen ze een bepaald fragment maar één keer beluisteren omwille van de aard van de oefening.

Croak.it! – Blank Page Innovations Private Limited
QuickVoice® Recorder

PDF Toolkit: handig, nodig, goedkoop (maar niet langer gratis)

Er zijn weinig niet-native apps die ik als essentieel beschouw. PDF Toolkit is echter eentje die met kop en schouders boven tal van andere uitsteekt. In het geval van tabletgericht onderwijs bied je bijna dagelijks PDF-documenten aan. Als het allemaal wat meezit, zijn deze vaak ook vervat van mooie illustraties en dito lay-out. Het gevolg hiervan is dat deze bestanden al gauw (te) zwaar worden om vlotjes te delen of te (laten) bewerken.

PDF Toolkit biedt hier een oplossing: zonder enig kwaliteitsverlies reduceert dit knappe proggrammaatje de bestandsgrootte van PDF-documenten tot één derde (ik zag zelfs al tot één zesde!) of meer. Ik kies Medium quality als standaard setting, op deze manier krijg je behoorlijk verkleind document zonder kwaliteitsverlies.

Daarnaast heeft PDF Toolkit nog een aantal leuke features aan boord: zo kun je op belachelijk eenvoudige manier (slepen en nog eens slepen) meerdere PDF-documenten samenvoegen of net het omgekeerde: PDF-documenten splitsen o.b.v. vooraf ingegeven pagina’s of per pagina. Het is ook mogelijk iedere pagina als aparte PDF of JPG op te slaan of om alle illustraties uit de PDF te extracten.

Spijtig genoeg was PDF Toolkit lange tijd gratis en kost het je nu 1,59 euro. Maar een zeer goed gespendeerde anderhalve euro, dat is zeker.

PDF Toolkit

Readlists: online leeslijsten delen

Misschien ken je al apps als Readability of Instapaper. Deze apps laten je toe leeslijsten aan te leggen, online verzamelingen van interessante artikelen, links of teksten. Voorgenoemde apps dienen vooral persoonlijk gebruik en zijn interessant omwille van de uitgebreide integratie in vele andere apps.

Readlists doet hetzelfde, maar op een andere manier. Bij readlists stel je een lijst aan artikelen of links naar andere websites samen en kun je deze in allerhande formaten delen: als PDF, ebook, kindle… Het grote voordeel is dat registratie niet nodig is en dat het delen ook eenvoudigweg via een link naar jouw leeslijst kan gebeuren. Zo zou je een link naar jouw readlist in een cursus kunnen verwerken en hebben leerlingen op ieder moment een up-to-date lijst aan artikelen ter beschikking. Readlists lijkt me bijzonder geschikt voor het aanbieden van actualiteit in vakken als economie of geschiedenis, maar kan evenzeer op tal van vlakken worden ingezet.

Leuk is dat het ook mogelijk is publieke leeslijsten aan te maken, d.w.z. dat – mits ze de link hebben – ook andere artikelen kunnen toevoegen aan jouw leeslijst. Op deze manier kunnen leerlingen samenwerken aan één portfolio en als resultaat een mooi, eigen gemaakt ebook presenteren.

Website Readlists

20121008-164406.jpg

20121008-164412.jpg

Hello world!

Welkom op mijn blog. Inspiratie en tijd ontbreken mij om hier een mooie opener neer te pennen. Wist je dat iets digitaal neerpennen onder de noemer “skeuemorf” valt?

Onder Infosessies vind je alvast wat materiaal en ideeën, onder Contact vind je wat meer over mij.

k.